DE HERINNERING BLIJFT

Westerlo herdenkt einde v/d oorlog
Westerlo herdenkt einde v/d oorlog
Vaandeldragers

Onze vaandeldragers aan het portaal van de Sint-Lambertuskerk te Westerlo na een herdenkingsplechtigheid. Van links naar rechts - Wouters - André Engels - x - Louis Van de Staey - Louis Van Genechten

Kasteelfeesten Westerlo

Steevast vele jaren het eerste weekend van juli op post aan de inkom van het kasteelpark t.h.v. de Merodedreef erevoorzitter Louis Van Genechten en erepenningmeester Louis Wouters, duizenden inkomtickets gingen door hun handen. Ook andere van onze leden waren steeds present om alles in goede banen te leiden.

Kasteelfeesten Westerlo

Samen met de oud-strijders uit Tongerlo werd er verschillende jaren een handje toegestoken om Prins de Merode te steunen en de grote feesttent op te trekken. Rechtstaand van links naar rechts - Karel Briers - Maurice Schauwaers - Leopold Schellens - Frans Bervoets - Frans Bastiaens - Albert Verstappen - Albert Testelmans - Jef Van Hirtum - Mil Van Gheel Gehurkt van links naar rechts - Gerard Vleugels - Nicola Beyens - Louis Van Genechten - Marcel Mertens - Louis Wouters en Isidoor Thijs

1992 - Onze huidige voorzitter was in de jaren '90 al paraat.

1992 - Klaar voor de optocht.

Onze vaandeldragers op post tijdens een viering in de Sint-Lambertuskerk te Westerlo, samen met het gemeentebestuur.

1995 - Louis Van de Staey en zijn collega vaandeldragers in de Boerenkrijglaan te Westerlo.

1995 - Onze oud-voorzitter Nand Loffens op kop van de stoet.

1995 - Bloemenhulde aan het monument in de Nieuwstraat.

2003 - Poseren voor de groepsfoto Van links naar rechts Wuyts René - Rens Frans - Jansens Eduard - Coremans Karel - Thiels Maurits - Roelans René - Cuyvers Hubert - Eyckmans J. - Verreycken Maurits - Hendrickx Frans - Ceuppens Alfons - Tubbax Jos - Helsen Emiel - Van Genechten Juul - Van Genechten Louis - Sools August - Wouters Louis

Onze erevoorzitter, erepenningmeester, gewestvoorzitter Cuyvers Hubert en bestuurslid André Engels samen met enkele leden tijdens een plechtigheid in de Sint-Lambertuskerk.

Hulde aan het monument van de krijgsgevangenen in de Nieuwstraat te Westerlo. Adèle Peeters, voormalig krijgsgevangene, was elk jaar op post.

Optocht naar het monument op de Grote Markt te Westerlo.

2018 - Bloemenhulde aan het monument op de Grote Markt te Westerlo.

2018 - De jeugd houdt de herinnering levendig tijdens de plechtigheden op 8 mei.

2009 - Onze vaandeldragers Louis Wouters en André Engels tijdens de plechtigheid te Nieuwpoort. Soms is het geduldig wachten, maar aan motivatie is er zeker geen gebrek.

2009 - Onze leden tijdens de nationale hulde aan koning Albert I en de helden van de IJzer te Nieuwpoort. Dit jaarlijks evenement vindt plaats tijdens de eerste zondag van de maand augustus.

2018 - Het Koning Albert I-monument werd omringd door de Belgische vlaggen.

2018 - De vaandeldragers tijdens de optocht naar de oorlogsmonumenten te Nieuwpoort.

2018 - Een bezoek aan de luchtmachtbasis van Koksijde.

2016 - Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van onze afdeling organiseerden we de tentoonstelling 'De Groote Oorlog in Grote Lijnen' in het gemeentehuis van Westerlo. De tentoonstelling vertelt het verhaal van die Eerste Wereldoorlog op internationaal, Belgisch en lokaal niveau met de belangrijkste thema's en ook minder bekende episodes, de grote slagvelden en de sleutelmomenten. Een blik op de vele gezichten van de Groote Oorlog.

Wat begon als een liefdevolle familieklus werd voor de Kempense lerares Sarah Driesen een uniek bijberoep: verweerde grafopschriften herstellen. Een tijdrovend en moeilijk monnikenwerk. Ook de grafzerken op het erepark WOI werden door haar gerestaureerd en in ere hersteld.

2018 - Het erepark WOI werd grondig gerenoveerd.

Op 11 november kan iedereen het resultaat van de werkzaamheden aanschouwen.

We danken het gemeentebestuur en de arbeiders voor de geleverde inspanning.

Copyright NSB Afdeling Westerlo
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NSB Afdeling Westerlo!