top of page

Klik op de knop 'Eerstvolgende activiteiten' voor meer informatie!

Logo NSB
Ontdek NSB TV Westerlo!
crew.jpg

Home

De NSB-afdeling WESTERLO werd zevenenzeventig jaar geleden, in 1946, opgericht en is vandaag nog steeds heel actief.

 

De Nationale Strijdersbond telt in ons land een 9100-tal leden en 618 afdelingen. De afdeling Westerlo maakt aldus deel uit van een heel groot geheel met een duidelijke structuur, statuten en reglementen.
 

Het nationaal, provinciaal en gewestelijk bestuur van de NSB ondersteunen onze werking. Met onze NSB-afdeling willen we de herinnering aan WOI en WOII levendig houden.

Onze
talrijke leden - sympathisanten wonen steevast onze activiteiten en de herdenkingen bij.

 

Wij zijn zeer dankbaar voor de aandacht en steun die we krijgen van het gemeentebestuur van Westerlo.

 

Onze afdeling is eveneens vertegenwoordigd in de Centrale Raad van de Vaderlandslievende Verenigingen van de gemeente Westerlo.

 

De bestuursleden vormen een dynamisch team, dat met volle overgave en met heel veel steun van de leden, allerlei herdenkingen, evenementen en activiteiten organiseren die ruime aandacht krijgen van de bevolking.

 

Iedereen die sympathie heeft voor onze vereniging en graag deelneemt aan de evenementen kan zich aansluiten en is van harte welkom.

NOOIT MEER OORLOG !

Standbeeld Westerlo
Standbeeld Westerlo
bottom of page