NSB TV WESTERLO

Herdenking Gabrielle Petit op 3 april 2016 te Brussel

Herdenking bevrijding WO II op 8 mei 2016 te Westerlo

Herdenkingsplechtigheid op 5 augustus 2018 te Nieuwpoort

Herdenkingsplechtigheid einde WOI
op 11 november 2018 te Westerlo

Copyright NSB Afdeling Westerlo
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NSB Afdeling Westerlo!